Yurtdışına pazar araştırması amacıyla ilgili destek programı

Yurtdışına pazar araştırması amacıyla ilgili destek kapsamında, yurtdışına pazar araştırması amacıyla yapılan seyahat giderleri Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır

Yurtdışına pazar araştırması amacıyla ilgili  destek programı

Yurtdışına pazar araştırması amacıyla ilgili  destek kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler 
tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %50 
oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 100.000,00 TL kadar 
desteklenir.
Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının 
aşağıda belirtilen giderleri desteklenir. 
Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, 
tren, gemi ve otobüs bileti ücret giderleri.
Konaklama: Kişi başına günlük 2.500 TL’ye kadar konaklama (oda + kahvaltı) 
giderleri.

Önemli Hususlar !

 Aşağıda sayılan faaliyetler, destek kapsamında desteklenmez. 
a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri. 
b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı 
ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar.

• Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir 
fuara stant ile iştirak ettiği tespit edilen şirketler desteklenmez.

• Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri 
hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş 
veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve 
konaklama giderleri desteklenmez.

• Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi 
desteklenir.

• Bir seyahat planlaması en az iki gün yapılmalı ve en az iki farklı firma ile görüşülmelidir.

• Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede 
de yapılabilir.

• Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 5 toplamda en fazla 20 kez yurt dışı pazar 
araştırması gezisi desteklenir.

• Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç̧ en fazla on günlük kısmı desteklenir.