Sözleşmelilere kadro düzenlemesi konusu netleşti.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi konusun son durum netleşti.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi konusu netleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yaklaşık olarak 227 bin kişi olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilebileceğini açıkladı.

Sözleşmeliye kadro yasasının önümüzdeki hafta içerisinde TBMM gündemine alınması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanması konusunda açıklama yaptı.

Görevde bulunan sözleşmeli personel

Yapılacak düzenleme ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayılarının yaklaşık olarak 227 bin kişi olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Bu kapsama giren sözleşmeli personel isteğe göre kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları ise görevleri sona erene kadar sözleşmeli olarak isteğe bağlı olarak korunarak görevlerine devam edecek.

4 yıldan daha az hizmeti bulunanların, bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası atamaları yapılabilecek. Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personel sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecek.

Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaklardır,

Yeni işe alınacak olan sözleşmeli personel

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşası giderilecek.

Kamuya giren sözleşmeli personel, 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Personelin, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle asaleti taktik olana kadar kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılamayacak.