DİJİTAL EVRE-1 (REKONKİSKA)

BİLGİ HABER KÖŞE YAZISI ÖZEL HABER

MEDENİYETLER ÇATIŞMASI VE YENİ DÜNYA DÜZENİ 

(REKONKİSTA) 

  Şunu giriş yaparken en baştan hatırlatmak isterim. Kurtuluş için buluşma noktamız Kur’an ve Nutuk Işığında Vatan sevgisi ve Türk Milliyetçiliğidir. 

Şurası muhakkak ki, Türk Milleti İslamiyet Öncesi Büyük Medeniyetler Kurmuştur. Oğuzlar, Hunlar, Göktürkler, Avarlar, Hazarlar, Kırgızlar, Türgişler, Karguklar. Bugün ilk büyük Türk devletinin Asya Hun Devleti kabul ediliyorsa da, Türklerin bundan önce de büyük hakimiyetlerinin olduğu bir gerçektir. 

İslam öncesi Türk Devletleri denildiğinde aklımıza ilk önce şaman inancı gibi İslam dışı düşünceler belirmektedir.  

Nuh Aleyhisselamın 3 oğlu olduğu ve Bunlardan Yasef “Beyaz Irk”, Sam’dan “Araplar ve İbraniler”, Ham’dan da Kuzey Afrikalılar Türediği Yazmaktadır. 

Türklerin ilk atasının Nuh Aleyhisselamın evladı Yasef’ten geldiğini bilmemiz gerekir. Yasef ismi (Patah) ya da (Yafahtan) geldiği sanılmaktadır. Patah Kelime anlamı yayılmak, Yafah ise güzel olmak anlamına gelmektedir. 

Nuh Aleyhisselam, oğlu Yasef için dua ederken, “Allah Yasef’e genişlik versin, Zürriyeti yeryüzüne yayılsın ve Sam’ın çadırlarına otursun” diye dua ettiği rivayet ediliyor. Nuh Aleyhisselamın bu duası tam Türk soyunu bulacaktı. 

Tarih, tefsir ve kısas-ı enbiya eserlerinde Yasef’in, Türklerin atası olduğu özellikle vurgulanmaktadır.  

Ebü’l Gazi Bahadır Han Şecere-i Terakimede Yasef’in 8 çocuğu olduğu belirterek ölmeden önce oğlu Türk’ü yerine oturttuğu ve diğerlerine, “Türk’ü kendinize Padişah bilin onun sözünden çıkmayın” dediğini ifade eder. 

Nuh Aleyhisselamın torunu olan Türk ve soyu bu tarihten sonra teşkil ettiği devletlerle tarihte çok önemli mevki kazanmışlardır. 

Bunlarla ilgili bilgi veren kaynaklardan; Oğuz’un. Zülkarnenyn Aleyhisselam olduğu rivayeti çok güçlüdür. Yine Oğuz’dan sonra idareye geçen nice beylerin Peygamberlere bağlı olduğu vurgulanmıştır.  

Bozdoğan Bey’in Davut Aleyhisselalama, Korkulu Bey’in ise Süleyman Aleyhisselama tabi olduğu kaynaklarda yazılıdır. 

Oğuz Kaan’la Başlayıp, Atilla, Alparslan, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet Han ile Devam Ederek Dünya Tarihinin Kaydettiği En Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Önderliğinde, Dünya Dengelerini Değiştiren Tarihten Daha Eski Milletimizin Kurduğu, Ezilen ve Sömürülen Dünyaya Örnek Olmuş Bir Devleti Yönetmeye Talip Olmanın Sorumluluğun Farkında Olarak; Dünyanın En Güzel Coğrafyasında Yaşamanın, Büyük Devlet Olmanın Bir Bedeli Olduğunu Bilerek Diyoruz ki; Milletimizden Aldığı Güçle Yıllardır Üstümüzde Oynanan Oyunları Bozan, Derebeylerin Korku İmparatorluğunu ve Haram Saltanatını Yıkan, Makamlara Değil Gönüllere Taht Kuran Bir Ülke Olmak. 

  Yaşadığımız Coğrafya bir kaderdir. Türkiye, Türk dünyası ve İslam aleminin çoğu aynı coğrafyayı paylaşmaktadır. Bu coğrafya semavi dinlerin ve ezoterizmin (mistik-pagan dinler) çıktığı yerdir. 

MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI! 
1. Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur 
2. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazmıştır. 
3. Ebul-Vefa: Trigonometri’de tanjant, cotanjant, sekant, kosekant ’ı bulan büyük alimdir. 
4.Biruni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etmiştir. 
5. Ebu Kamil Şü’ca: Avrupa’ya matematiği öğretmiştir. 
6. Ebu Ma’şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o bulmuştur. 
7. Battani: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifidir 
8. Cabir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim… 
9. Cezeri: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır. 
10. Demiri: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır. 
11. Farabi: Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır. Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır. 
12. Gıyasüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o bulmuştur. 
13. İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıklamıştır 
14. İbn Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır. 
15. İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi. 
16. İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yapmıştır. 
17. İbni Türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir. 
18. İdrisi: Yedi asır önce bugünkü ne çok benzeyen dünya haritası çizmiştir. 
19. İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutmuştur. Tıbbın babasıdır. AVRUPA’ya göre adı: AVICENNA’dır!.. 
20. Kadızade Rumi: Yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarlamıştır. 
21. Kambur Vesim: Verem mikrobunu R. Koch’tan 150 sene önce keşfetmiştir. 
22. İbnünnefis: Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir. 
23. Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın haritasını çizmiştir. 

  Batı’nın Türk’le meselesi, 4. yüzyılda başlayan kavimler göçü işe başlar, 1071’de müslüman Türk meselesine dönüştükten sonra haçlı seferlerinin yapıldığı 1096-1271 yılları arasındaki yaklaşık 200 yılda Türk travmasına dönüşür. 

  1453’te İstanbul’un fethinden sonra Türkler artık yenilmezdir. Ta ki 1699 Karlofça antlaşmasıyla durduruluncaya kadar. 

  Batı, ilk rekonkista hedefini, 1492’de İspanya’daki son Endülüs İslam Devletini Gırnata’dan söküp atarak gerçekleştirmiştir.  Hem de 781 yıl sonra. İspanya’dan milyonlarca müslüman sürülmüş, 600 binden fazlasıda kılıçtan geçirilmiştir. Rekonkista Batı politikasında müslümanların eline geçen eski hristiyan topraklarının yeniden fethedilmesi anlamındadır. 

İSLAMIN 21 YÜZYIL ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ 

 Batı’nın İslam Dünyasına Olan Düşmanlığı 20. Yüzyılda İyice Hız Kazandı. Önce İsrail’in Kurulması ve Filistinlilere Yapılan Sistematik İşkence, 1990 Yıllarda Bosna’ da Katledilen 500.000 Müslüman, Bugün Irak, Suriye, Afganistan, Arakan, Yemen ve Diğer Afrikadaki İslam Ülkelerinde Öldürülenler. Yani Kral Çıplak 
İşte Bu Nokta da Allah’ın Beklenen ADALETİ Gerekiyordu ve Oldu. 
Dünya Yeniden Dizayn Ediliyor. Yaradan Neşteri Attı. Aklı Başında Olan İnsanlar Durumum Farkına Varmakta. 
Sonuç Bu İmtihan Dünyasını Batıla Karşı Hak Din Bir kez Daha Üstün Gelmiştir. 
Yüce ALLAH’IN Adaleti Şaşmaz. 
VE LA GALİBE İLLALLAH 

  Bu politikanın hedef Ülkesi Türkiye’dir. Çünkü Türkiye siyonist yahudi ütopyası, “vaat edilmiş” toprakların önemli bir bölümünün üzerinde bulunmaktadır. 

  Batının zihninde Türkler İslam’ın hem kalesi, hem kalemi, hem de kılıcıdır. Bunu kabul etsek te etmesek te gerçek bu. 

  Yeraltı ve yerüstü kaynakları ile stratejik konumu ile gereği Türkiye’yi asla bu Coğrafya’da rahat bırakmayacakları kesin. 

  Güçlü bir Ulus Türk Devleti, güçlü bir Türk Ordusu asla istemiyorlar. Dışardaki şer güçleri, içerideki %10 hain kontenjanı ile işbirliği içinde yaşıyor. 

– İnsanlık Hiç Yaşamadığı Kadar Hızlı Bir Döngü İçerisine Sokulmuştur. 

Eksen Kayması Çok Hızlı Bir Şekilde Gelişmektedir. Gelecek 2035 Yılı ve devamında Amerika ve Avrupa Yok oluşu Yaşayacak Diğer Coğrafyalar İçin Altın Çağ Dönemi Başlayacaktır. 
– Algı ve Beyin Çalışması Yapılarak Farklı Noktalara Dikkat Çekilerek Asıl Hedefin Kendisi Olduğu Mantığı Saklanarak Bilinçaltına Yerleştirilmiştir. 
– 21. Yüzyılın Değişimi İçin Düğmeye Basılmıştır. 
-Önümüzdeki Savaş Kriterleri Yeniden Belirlenmiş Olup Önce İnsan Ardından Diğer Canlılar Buna Bitkiler Dahil Olmak Üzere Derin Stratejik Vuruşlar Olacaktır. 
– Öncelkle Yaşlı Nüfusun Bir An Ölmesi İçin Çıkarılan Virüs Formülü (Gelişmiş Ülkelerdeki Yaşlı Oranı %40) 
Arkasından Gelecek Hayvanlar Üzerindeki Çalışmalar 
En Sonunda Doğa Üzerinde Yapılacak Tahribatlar 
– Gelinen Noktada İse Tek Tip Bir Yaşam Komsepsi, Tek İnançlı Toplum- Tek Devletten Yönetilme Modeline Doğru Hızla Sürüklenmekteyiz. (Zombi Modeli Yeni Cipli İnsan Modeli) 
– Kıyamet Senaryoları ve Algı Operasyonları 

Türk Topraklarında En Önemli Mesih Hadisesi İzmir’li Yahudi Sabetay Sevi’nin Kendisini 1666’da Yahudi Mesih İlan Etmektedir. 

Şeyh Esat Erbili Kimdir? Tv Şovmeni Mehmet Ali Erbil’in Büyük Dedesi. Yani Dedesinin Babası. Nahşibendi Halidi Şeyh Esat Erbili Yahudi Kürt. 

Açıkcası Siyasette, Reklamalarda, kültür ürünlerinde, inançlarda telkin edilen husus akıl ve muhakeme yoluyla değil, şuuraltı yoluyla enjekte edilir. Yani ferdin tam zıddı olarak, kitlelerin muhakeme ile etki altına alınamazlar. Çünkü kitlelerin muhakeme yeteneği daima alt seviyededir. Kitlelerin ilinti kurdukları fikir vr görüşler arasında benzerlik, tutarlılık ve devamlılık olmaz. Kitleler hayalleri ile düşünürler ve hayaller arasında asla bir bağ aranmaz. Onlar eşyanın en parlak tarafına hayran olurlar. Halk tabakalarının hayalleri devlet adamlarının, siyasetçilerin güçlerine temel oluşturur. 

Genel seçimi kazanmanın yolu: Lider+iddia, tekrar ve söylentiden geçer. 

Söylenti= Kendisi pozitif rakibi için negatif anlamı ifade eder. 

DİGİTAL DÜNYA SİSTEMİ 
Coronavirüsün ortaya çıkması ile beraber digital dünyada vakit geçirme oranlarında yüzde 50 artış gösterdi. 
online oyunlar ve sinema izleme oranlarında ise yüzde 800 artış meydana geldi. 
bundan sonra da artık herşey tamamen digital sistem üzerinden online olarak ve de robotlaşma süreci ile meydana gelecek. 

CİNSİYET EŞİTLİĞİ SÜRECİ 

Dünyaya yön veren evanjelist sistem siyonist grupları kullanarak 50 yıldan beri yürüttükleri x-y-z kuşağı çerçevesinde verdikleri mesaj şu idi 
X- KUŞAĞI 1960-1980 erken egemen toplum 
Y-KUŞAĞI 1980-2000 kadın egemen toplum (dünyada kadın hareketerinin yani feminizmin artmaya başladığı yıllar) 
Z-KUŞAĞI ise buraya dikkat lütfen 
LGBT-İ kuşağının yaratılması yani bugün birilerinin de savunduğu CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
aman canım ne olacak demeyin amaç LUT AD kavminin güncellenmiş versiyonu olarak günyüzüne çıkartıp sosyolojik olarak toplumların DNA kimyasını değiştir 

Mahşerin 4 atlısı 

1- Madonna 

2- Lady Gaga 

3- Greta Thinbery 

4-Alyna Tilki 

Bunlara Dikkat 

İnsanların korku sistemi gelişecek ve gelecek 3 yıl içinde bile panik atak ve anksiyete hastalığı baş gösterecek böylece sağlıklı düşünememe ile birlikte yeni mevcut geçiş sistemine adapte olacaklar. 
* İşte Bu Kapsamda Unutulan Bir Gerçek Var. Oda Bu Dünyayı Var Eden Yaratanın (Allah’ın) Asıl Mesajı ve Son Sözü. 
Hep Beraber Sabredip Bekleyip Göreceğiz. 

Şeytani aklın amacı: Toplumlar arasındaki yatay iletişimi engelleyip, İnsanları dikey iletişimle(tek yönlü) kontrol altında tutup, 
sadece merkezden gelen emir ve talimatlarla yönetmektir. 
İnsanların talepleri sınırlı ve sadece bu sistemi sürdürülebilir kılmak içindir. 
(Yani İnsanların karşılanan taleplerinin, kendilerinden çok sisteme faydası vardır.) 
Fakat, asıl bilinmesi gereken husus şu: “Genetik kod” denince akla biyoloji gelir; Genetik kod (Kurallar topluluğu)= Dna-Rna ilişkisi. 
Sosyolojiye uyarlayalım: Devlet(Genetik kod)= Dna(Birey)-Rna(Toplum) ilişkisi. 
Belirli zamanlarda genetik kod’un kendini yenilediğinden emin olabilirsiniz. 
İşte buna da temeli İslam olan Devlet aklı denir. 
Şeytani aklın kaybetmesinin sebebi ilim değil kibirdir!. 

“Dünya sağlık örgütü korona dolayısıyla ölenlerin yakılmasını veya hemen gömülmesini otopsi yapılmamasını söylüyorlar. İtalyan doktorlar otopsi yaptıkları cesetlerde damarlarda kanın pıhtılaştığını, beyne ve diğer organlara kan gitmesini engellediğini ve ölümün gerçekleştiğini tespit etmişler. Antibiyotikler, aspirin ve paresetamol tedavisinin corona bakterisini tedavi ettiğini tespit etmişler” diye bir yazıyı okudum. Who’nun tetikçi olduğunu, yanlış tedavi protolünü kasıtlı uyguladığını, tramp ödeneklerini kesmekle tehdit etmesi gibi sebepleride göz önüne alırsak bu işin planlayısı kundizilerin ipliği pazara çıkarmı? Ulus devletler ve yöneticileri de bilim adamı kostümü giymiş kalpazanların oyuncağımı oldular? 

Amerikan baharı başlamıştır. Yıllardır PKK’lı teröristlere destek veren Amerika’nın çöküşünü çok yakında göreceksiniz. Amerika’da eyleme başlayacak Siyahi zencilerin Müslümanlar olanları da Kızılderili Müslümanlar ve orada bulunan diğer Müslümanlar birleşecekler. Amerika bir çok eyaletlere bölünecek. 

Gıda tedarik zinciri ve fiyatları meselesi Koronavirüs’te sağlık boyutunun önüne geçiyor.Sonbahar ve sonrası küresel boyutta” para isyanları” ve”Açlık isyanları”test edilecek.Yeni tip “Sarı Yelekliler”yolda.Maskeyi takıp üretmek -yoğun sosyal politikalar ve normalleşme zamanı. 

Sığırlar kesilmeye götürülürken kolay kontrol etmek için parmaklıkların arasından geçirilir.Negatif faiz ,nakitsiz toplum ve sanal para ile kitleler küresel finans oligarşisinin “elektronik mezbahalarına”yönlendiriliyor.Ulusüstü bankacılık 2008 krizinden daha acımasız ve büyük. 

Örf adet gelenek görenek maneviyat ve hayata geri donmemiz lazim hocam. Millletin aklini başindan aldilar. Tuketimi pompaladilar yillarca. Sokaklarda kredi kartı dagıttilar. Urettigimizi tasarrufa ayirdiktan sonra tuketmemiz gerektigini anlayalim artik. 

Soruyorsunuz.”Küresel çete ile nasıl başedeceğiz?”FARKINDALIK ilk şart.Farkındalık için BİLMEK gerek,bilmek için”OKU” mak ve anlamak ve dahi 700 Ayette zikredilen AKIL ı kullanmak gerek.Koronavirüs gösterdiki hayatımızı ve dinimizi idame ettirmenin yolu bilim bilim bilim. 

Rothschildlerin üç ayağı Londra-Çin-Ortadoğudur.Frankfurtta Thomas Schafer,Çin’in İsrail Büyükelçisi Du Wei,Suriyenin finans devi Ghaith Boutani infaz edildi.Üçüde birbirine çok yakın ve Rothschildlerin adamı.Suikastlar zinciri siyasi yelpazeye evrilelir.Kaossuz düzen kurulmaz. 

Türkiyede deniz sahillerini Anayasa’ ya aykırı olarak duvar-tel örgülerle kendi halkına kapatan “Turizm gettosu”var.Örneklerden biri Belek/Kadriye sahilidir.Devlet erkinin mafya baskısı altında olduğu Meksikada bile otellerin plajı halka kapalı değildir.Abd de ise sıkıysa kapat. 

Mit leşricegemize küresel düzeyde yapılan ilk halk kurtuluş harekatını mücadelesini ve İngiliz sömürgelerinin arkasından kazandığı başkaldırıyı ekonomik siyesi felsefi boyutlarını anlatabilsek ülkemiz de çok insan Kemalizm ve dincilik üzerinden batılıların menfaatlerine hizmet edemezdi. 

Koronavirüs 1. Ve 2. Dünya Savaşından daha yıkıcı sonuçlara sebep olacak Biyo-Ekonomik,Biyo-Teolojik,Biyo-Politik bir savaş modelidir.Ortada görünen daha “kertenkelenin bıraktığı kuyruk” olup artık Türk ordusunu rencide eden”darbe” tartışmaları vatanımıza zarar veriyor. 

Abd içindeki tsunamide kim ayakta kalırsa dünya o yöne verilecek AC/ elitlerin ölümsüzlük serumu tedarikçisi Epstein 3 Kasım 2020 Başkanlık seçiminin merkezine oturacak.Ulus Devlet/Pentagon veya “City”e İngiliz sicimiyle bağlı Ezoterik Elitler.Silah ve para “akrep-yılan”savaşı. 

Kutsalın iki yönü:Büyülemesi ve korku salmasıdır.Siber ağ,nükleer teknoloji,genetik ve biyoteknoloji etrafında kopan fırtına “ kutsal olanın bilimsel yolla yeniden keşfi” şeklinde resmediliyor.Koronavirüs hem büyüleyici hem korkutucu olarak niteliyor Lego din adımı. 

Ezoterik/batıni- New age/Yeniçağ tarikatlarında her insan “Tanrı” dır.(Panteizm-Kabala) .Koronavirüsle birlikte “Lego din”- her birey tanrıdır adım adım işlenecek beş teknopoli devi şirket “Sinegoglar”,algoritmalar “Talmud” ve elde edilen bilgiler/data “VERi”izm dini. 

Abd eski Dışişleri Bakanı,Rockfeller Vakfı Başkanı ,Cfr üyesi Henry Kissinger:”Petrol ile hükümetleri,para ile devletleri,gıda ile insanlığı kontrol edersiniz.”…”Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir.”Kissinger dünyadaki Musevi lobisinin en etkili ismidir. 

Koronavirüs”kertenkelenin kuyruğudur” sadece.İnsanlık 50 yıldan sonra 5 aydır laboratuvar ürünümü- değilmi,aşı ne zaman bulunacak geyiği ile meşgul.Sanal para,Tarım ve hayvancılıkta yıkım,400 milyondan fazla tam zamanlı işsiz,nanoçip ve ekonomik sosyal siyasi küresel kaos kapıda. 

Tarımda atılacak ilk adım çiftçinin doğru desteklerle teşvik edilmesi, Ata tahumlarının özendirilmesi-insanımızın GDO lu tohumların illetinden kurtarılması dır ki bu husus önleyici sağlık hizmetinin bir parçası olup SGK nun/Devletin sağlık-ilaç yükünün azalmasını sağlar. 

Koronavirüsün önümüzdeki 1-5 yılda getireceği küresel riskler;İşsizlik,hiper enflasyon,gıda tedarik zincirinde kopma ve kıtlık,bölgesel ve devasa kitle göçlerine bağlı olarak iç savaşlar ,Ülkelerarası savaşlar…Gıda ve suda kendi kendine yeten ülkeler savaşın galibi olacak. 

Kanada ve Abd de vatansızları görmüş ve Vatansızlığın ne menem bir felaket olduğunu görerek anlamıştım.BDDK 8Mayısta bir yönetmelik yayımladı.Bu yönetmelik Türk Vatanı nın bekasına hizmet etmez. Finansal manipülatörlerin nasıl çalıştığını uygulamada -teoride 30 yıldır biliyorum. 

Küresel boyutta gıda tedarik zincirindeki kopma- sınırsız dolar basımı-hiper enflasyon-geçim sıkıntısına bağlı kaotik bir döneme giriyoruz.Her kaos savaş çıkarır.Türkiyenin geleceği için iktidarında muhalefetinde hadiseleri yeni bir bakış açısıyla okuma zarureti var.Uyanalım. 

Ekonomik krizleri “iyimser finansal tetikçiler”bir katalizör ile başlatır.Kötümser akıllılar derinleştirir kitleler ise sürü psikolojisi ile ateşe benzin döker.2016 da başlayan finansal kriz Kovid-19 ile 1929 daki”Büyük Buhran “dan daha yıkıcı küresel sonuçlara sebep olacak. 

son altı mesajımı sırayla aşığıdan yukarıya doğru okuyunuz.Bu 6 mesajdaki husus küresel elitlerin ve pentagon un ölüm kalım savaşı…Şah mat oyunu. Ya Abd ya da küresel bankerler kazanacak. Dünya kazanana göre biçimlenecek. 

Finansal panikte para basmak aşı manasındadır.Şayet aşı işe yaramazsa tek çare karantinadır.Bu ise para ve sermaye piyasası kurumlarının kapatılmasıdır.Bu plan sistemli bir tasfiye işleminin çok ötesinde.Vaka/ülke bazında değil küresel ölçekte gerçekleşecektir.Düğmeye basıldı. 

Finansal risk yöneticileri ve mali düzenleme kurulları finansal paniğin dinamiğini “Salgın”kelimesi ile tanımlarlar.Salgın bir metafordan öte bir durumdur.Kovid19 gibi salgın hastalıklar ve finansal panik nükleer zincirleme reaksiyon gibi geometrik bir şekilde yayılır.Kapı açıldı 

Buz-dokuz molekülü tüm denizleri anında dondurmaktadır.Yani buz-dokuz doğrusal değil geometrik yayılmaktadır.Nükleer zincirleme reaksiyon gibi.Kovid19 da öyle.Bugünler için 1971 de Abd/Fort Knox daki altın stokları da dondurulmuştu.Finansal Armagedon başladı.Koronavirüs tetik. 

Kurt Vonnegut”Cat’sCradle”(1963) kara mizah romanında”buz-dokuz”denilen suyun türevi H2O molekülünün yeniden yapılanmış halidir.45 derecede erimekte oda sıcaklığında donmaktadır.Suyla temas ettiğinde dünyada hayat bitmektedir.x gününde para ve sermaye piyasaları dondurulacak. 

Pentagon-Fema(1979/2020 bütçesi 30 milyar$)Nesara(1996)ile Abd ulus devleti Fed ve küresel elitlere yönelik her nevi silahlı, hukuki ve mali operasyonun alt yapısını oluşturan bilgi ve sisteme sahip.3Kasım 2020 Başkanlık seçimi öncesi ve sonrası şok gelişmeler olacak. 

Küresel elitler Imf/para ve silahla tam teslim alamadıkları milli devletleri ve insanlığı bu kez IMF+DSÖ yani para ve sağlık/aşı-çipleme ile teslim almak istiyorlar.Küresel silah ticareti 2 trilyon$ iken küresel eczanın reçeteli reçetesiz ilaç satışları 2 trilyon $ dan fazla. 

Türkiye niçin küresel hegomonların hedefinde?Yeni nesil enerji ve endüstrinin 7 temel madeni var.Bor ,Toryum ,Kobalt ,Uranyum ,Krom ve Altın artı 300 milyon insanı besleyecek tarım altyapısına sahiptir.Bor(%70),Toryum(%70) ,Krom ve Altın (10/90bin ton)zenginidir. 

IMF den116 ülke borç istedi.IMF Sahraaltı Afrika ülkelerine para vermek için iki şart koştu ;çocuklara Imf nin önerdiği aşıların yapılması ve seçtikleri çocuklara mikroçip takılması.Kenya Hükümeti benzer aşılardan 14-49 yaş srası 500 bin kadının kalıcı kısır olduğunu açıkladı. 

Abd/Los Alomos daki nükleer merkezde yapılan araştırmaya-similasyona göre;Amerikanın bir nükleer saldırıya uğramasımı,yoksa Doların küresel Rezerv para niteliğini kaybetmesimi Abd için tehlikelidir?Sonuç:Dolar.Kovid19 yeni küresel para savaşında buzdağının sadece görünen ucu. 

3-Öjenizm Abd de engelli binlerce insan kısırlaştırılarak uygulandı.Hitler Yahudilere, İsveç Çingenelere uyguladı Seçilmişler-Nüfus azaltma projesinin bir ayağını oluşturan öjenik şeytani bir planlamadır.Koronovirüs sadece tetikleyici ve kaldıraç olarak kullanılıyor. 

2-Temel alındığı bu felsefe Eflatun a,Antik Yunan şehir devleti Sparta ya kadar gider.İngiliz Bilim Adamı,Darvin in kuzeni Sir Francis Galton tarafından sistematize edilmiş olup Abd de 1907 den beri kanuni zemine,1926 dan beri ise kurulu enstitüye sahiptir. 

1-Okült/Ezoterik Küresel Elitlerin yeni dünya düzeni tasarımının ilk ayağı olan Sanal para-Dijital kimlik/mikroçipleme ile Öjenik planlama arasında doğrudan bir bağ mevcut.Ari/seçilmiş ırk-ıskarta ırklar teolojisi.İnsanların genetik olarak kontrol edilmesi ve ıslahın 

Okültizm/Ezoterizm ve tarihini bilmeden,dinler tarihi ve semavi dinlerin Gnostikleştirildiği EKSEN ÇAĞINI(mö 9yy-ms2yy)bilmeden,paranın sosyal-kültürel-siyasi tarihini(mö6yy dan itibaren) bilmeden, Küresel Elitlerin tasarımlarını tam anlayamayız.Kovid19 buzdağının sadece ucu. 

1980’den beri Türkiyede Neoliberal Tarım politikası:Çiftçi ,fide/tohum gübre ilaç mazot girdabında üretir-Komisyoncu tüccar”hal mafyası” fiyatı belirler-Tarım ve Ticaret bakanlığı seyreder-Üretici ve tüketici yani Türk milleti %99.9 tokatlanır -binde bir malı götürür. 

Kanadalı Naomi Klein in” Şok Doktrini”(2007) kitabına göre Küresel elitler planladıkları yeni dünya düzeni için korku yaratacak tabii bir felaket ve finansal kriz şoku yaratacaklardır.Koranavirüs ile olanda tam olarak işte budur.Virüs ve korku tamam sırada finansal yıkım var. 

Kovid19 puslu havasında Suriye Libya Kıbrıs ve D.Akdenizde Türkiyenin milli güvenliğine yönelik gelişmeler oluyor.20Mart 2020 deki KudüsMerkezli Begin-Sedat Stratejik Araştırmalar Merkezi Raporuna göre;Suriyede Türk-İran Savaşı öngörülüyor.Dahası Arap Milliyeçiliğide destekliyor. 

1996 da Dr.H.F.Bernard 1994 teki trilyon $lık LTCM /vurgunu -felaketinden sonra NESARA yı hazırladı.2008 Krizinden sonra 2009 dan beri 300 sivil /asker finans uzmanıyla Pentagon Küresel Para Savaşı tatbikatı yapıyordu.Kovid19 la tatbikat SAVAŞ a dönüştü.Sürprizlere hazır olalım. 

Yeni para sistemine ilk adım laboratuvar “bebeği” Kovid-19 ile atıldı.Küresel ekonomide 1929 Büyük Buhran dan daha büyük bir yıkım geliyor..Ya Dolar temelli “Dolarcoin” yada Küresel elitlerin”sanal para”sı.Savaşın işaretini 2017 de Imf Başkanı Christine Lagarde Londra da vermişti. 

Prf. Nazmi Polat 19 Mayıs ü. de ve 5 Kasım 2009 da”domuz gribi biyolojik savaş ürünü” demişti. Polat,2005 ten beri Samsun un iç sularında nasıl geldiği bilinmeyen”İsrail sazanı”na dikkat çekiyor.Zira bu balık yerli balıkları hızla tüketiyor.Gıda savaş silahıdır. 

Luc A. Montagnier 2008 Nobel tıp ödüllü Fransız Virolog,Tasuklu Hanjo 2018 Nobel tıp ödüllü Japon Profesör,Vedat Obuz Abd de klinik sahibi Türk doktor ve diğerleri “ Kovid19 laboratuvar ürünü” diyorlar.Bizim tv yıldızı uzaylı hekim akademisyenler ise “komplo teorisi”.Ya sabır! 

Küresel Sermayenin Abd deki temsilcisi büyük bankerler sermayelerini Abd dışına çıkarmaya çalışıyor. Abd konsolidasyona gidecek ve 24+110 trilyon dolarlık borçları için 40 yıl vadeli tahviller çıkararak bankerlerin işini bitirecek yada bankerler Abd yi teslim alacak.Ortası yok. 

Kovid-19 sonrası 2.5 trilyon dolar para basan FED e karşı Beyaz Saray ın eli kolu bağlı ve Fed Başkanı tınlamıyor.ABD de Pentagon-Küresel Sermaye Elitleri savaşı yaşanıyor.Kaşıkçı dan J.Epstein e savaş çok boyutlu -acımasız ve Şah-Mat oyunu. 

Şu anda sayıları 36 olan Uluslararası Süper Mason Locaları adeta dünyayı yönetmektedir. Süper Localar, başından beri, devamlı olarak ve özellikle 33. ncü derecenin üzerindeki en seçkin ve önemli masonları üye olarak almaktadır. En azından bir Uluslararsı Süper Mason Locasına üye olmayan, hiçbir Başkan, Devlet Başkanı, Başbakan, Şansölye ya da Papa yoktur. Bu Uluslararsı Süper Mason Localarıyla ilgili kapsamlı bilgiyi ilk defa dünya kamoyu ile paylaşan kişi Giolele MAGALDİ’ dir. 

İtalya’ nın en prestijli Mason Localarından birisi olan ‘Monte Sion’ un Saygıdeğer Üstadı, içerisinden Giuseppe MAZZİNİ, Giuseppe GARİBALDİ, Victor HUGO, Louis BLANC, Charles DARWİN, George Bernard SHAW, Alexander F. KERENSKY, Mahatma GANDİ, George ORWELL, Nelson MANDELA, Franklin Delano ROOSEVELT ve adlarını sayamadığımız birçok önemli ve tanınmış şahsiyeti çıkaran ‘Thomas Paine’ adlı Uluslararası Süper Mason Locasının üyesi, Yüksek Dereceli Mason Giolele MAGALDİ’ nin Mason Arşiv Belgelerine dayalı ‘Masonlar. Sınırsız Sorumlu Şirket. Süper Locaların Keşfi’ adlı kitabı, 2014 yılında İtalya’ da yayınlanmıştır. Kitap, bahse konu 36 Süper Mason Locası ve üyeleri hakkında geniş bilgi vermektedir. 

Adı geçen kitapta Magaldi’ nin ifşa ettiği kişilerden birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ dır. Magaldi, Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın, El Kaide Lideri Osama Bin LADİN ve İŞİD Lideri El Bağdadi ile birlikte HATHOR PENTHALPA adlı Uluslararası Süper Mason Locasına üye olduğunu açıklamıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN, bu locaya 2000 yılında girmiştir. 

Magaldi’ ye göre, Dünyadaki en acımasız Uluslararası Süper Mason Locası Hathor Pentalpha’ dır ve 1996′ da Bush tarafından kurulmuştur. Hathor’ un başka bir adı ISIS’ dir (İŞİD’ in İngilizce açılımı ISIS’ dır. ISIS bir Mısır’ lı tanrıçadır. ISIS Kültü, Mısır ve Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra da yaşamıştır. ABD, Arap Emirlikleri, Arabistan, Umman, Türkiye, Rusya, Avrupa ve Asya Ülkelerinden olan bütün liderler ona tapmaktadır. Ona hizmet etmek için yaşıyorlar. 

Bush Sr. Jeb Bush, D. ve R. Kagan, D. Feith, Dick Cheney, D. Rumsfeld, I. ve W. Kristol, Dan Quayle, P. Wolfowitz, R. Perle, Karl Rove’ ın himayesinde Hathor Pentalpha’ nın gayri resmi olarak kurulması tamamlanmıştır. Bir sonraki adım, 1997 başlarında ‘Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi’ adlı Masonik düşünce kuruluşunun kurulması olmuştur. 1997′ de İngiltere’ de Başbakan olan Tony BLAİR, Hathor Pentalpha’ nın resmi olmayan çekirdek kadrosuna dahil olmuştur. Hathor Pentalpha varlığını 4 yıl gizli sürdürdükten sonra 2000 yılının yazında resmi bir hüviyet kazanmıştır. 

Bu Mason Locasının Büyük Üstadlarını; İlk Gözlemci Dick Cheney, İkinci Yönetici Don Rumsfeld, Orator Bill Kristol, Sayman Samuel Huntington, Sekreter Paul Wolfowitz, Birinci Müfettiş Yardımcısı Richard Perle, Oratoryo Yardımcısı Tony Blair, Karl Rove, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden masonlar oluşturuyor. Hathor Pentalpha’ nın, Eylül 2000′ de ‘Amerika’ nın Savunmasını Yeniden Kurmak: Yeni Yüzyılda Stratejiler, Güçler ve Kaynaklar’ başlıklı raporu yayınlaması, büyük ses getiren ilk eylemi olmuştur. 

1993′ te Dick Cheney ve Donald Rumsfeld, ‘Medeniyetler Çatışması’ adlı kitabı, 21. Yüzyıl İçin Masonluğun ideolojik manifestosudur. 

Magaldi’ ye göre, Amerika’ da İkiz Kulelerin vurulması projesi Hathor Pentalpha’ ya aittir. İŞİD terör örgütünü de Hathor Pentalpha kurmuştur. 

Mücahitlerin liderleri ve önde gelen cihadçılar Süper Localara alındılar. Osame Bin Ladin’ i Brzezinski bizzat kendi eliyle Süper Locaya kaydetmiştir. Osame Bin Ladin, Sovyetlere karşı yürütülen savaşta ve Uluslararası ‘İslamcı Terör’ eylemlerinde, Three Eye (Üç Göz) adlı Süper Locanın emrinde görev yapıyordu. 2000 yılından sonra İç Güvenlik Konsepti, geleneksel sivil özgürlüklerin önüne geçmiştir. Osame Bin Ladin, yeni bir düzen oluşturmak için kullanılan ‘Dünyanın Bir Numaralı Teröristi’ olarak ‘Hathor ve Geburah’ Süper Localarında çalışmaya başlamıştır. 

Merkezi Amerika’ da bulunan Hathor Pentalpha üyelerinden bazıları şunlardır: Bush Kardeşler, Jeb Bush, Recep Tayyip ERDOĞAN, El Kaide Lideri Usame Bin Ladin, İşid Lideri El Bağdadi, Samuel Hantington, Donald Kagan, Robert Kagan, Douglas Freith, Richard Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Irving Kristol, William Kristol, Dan Quayle, Paul Wolfowitz, Condelezza Rice, Richard Perle, Karl Rove, Michael Leeden, Bill Bennett 

Umman’ daki üyeleri: Kâbus Bin Said Al Said, 

Bahreyn’ deki üyeleri: Hamad Bin İsa Al Khalifa,  

Suudi Arabistan’ daki üyeleri: Abd Allah İbn Abdül Aziz Al Saud, Salman Bin Abdülaziz Al Suud, Murqin Bin Abdül Aziz Al Suud, Nawwaf Bin Abdül Aziz Al Saud, Muhammed Bin Nayef Bin Abdal-Zizu Al Saud, Halid El-Faysal. 

İran’ daki üyeleri: Ali Akbar Hashemi Rafsandschani, Muhammed Momen, Gulam Hüseyin Mohseni-Ejei, Heydar Moslehi Mahmud Alavi, Valiollah Seif. 

Katar’ daki üyeleri: Hamad Bin Halife Al-Thani, Tamim Bin Hamad Al-Thani. 

İsrail’ deki üyeleri: Ariel Sharon, David Klein, Stanley Fischer, Moshe Ya’alon. 

Avrupa Birliği/Avrupa’ daki üyeleri: Tony Blair, José Maria Aznar, Nicolas Sarkozy, Gehard Schröder, Jan Peter Balkenende, Klaus Kleinfield, Alexander Kwasniewski, Marcello Pera, Antonio Martino, Joe Kaeser. 

Magaldi’ ye göre Bilderberg, Trilateral Commision(Üçlü Komisyon), Bohemian Club, Fabian Society(Fabian Cemiyeti), Pilgrim’s Society, Round Table, Royal İnstute For İnternational Affairs, Council Of Foreign Relations, Mont Paladin Society, Group Of Thirty, Bruegel ve Gruppo Spinelli Süper Mason Localarının Yan Kuruluşlarıdır. Bilderberg veya Trilateral Commision gibi kuruluşlar, ancak iletişim tarzlarında farklılıklar gösterirler. Söz konusu kuruluşlar, Masonların idari işlerinin yapıldığı merkez adına paratoner, yansıtma aynası, esrar perdesi, kamuflaj dumanı ve dikkat dağıtıcı görevi yapan kuruluşlardır. 

Hathor Pentalpha Süper Mason Locasının üyesi Karl Rove şunları söylemiştir: ‘Biz şimdi bir imparatorluğuz. Eyleme geçtiğimiz zaman kendi gerçeklerimizi yaratıyoruz. Ve siz bu gerçeği mantıklı bir şekilde incelerken, biz tekrar eyleme geçip yeni gerçekleri yaratacağız. Ve sizler bu yeni gerçekleri de incelemeye başlayacaksınız. İşler bu şekilde devam edecektir. Biz tarihin oyuncularıyız… ve sizler, hepiniz, sadece bizim yaptıklarımızı incelemekle yetineceksiniz.” 

Gafur OTURAK 

Harvard Üniversıty 

Stratejik Araştırmalar Merkezi 

Kayıt No: 149939525 (September-2018) 

Bir cevap yazın